O Szkole

Początki Szkoły Ludowej w Żarnowcu sięgają 1886 roku. Zważywszy na swoją XIX wieczną spuściznę jest to jeden z najstarszych obiektów architektury drewnianej na terenie Gminy Jedlicze.

W latach 1903 – 1910 częstym gościem szkoły była Poetka Maria Konopnicka, która w tym czasie mieszkała i tworzyła w pobliskim dworku – obecnym Muzeum Marii Konopnickiej, jaki otrzymała na 25-lecie pracy artystycznej. Przekazy pisemne i ustne mówią, że to właśnie dzieci tej szkoły, były pierwszymi recenzentami wielu jej utworów.

Inicjatorami i głównymi fundatorami budowy szkoły we wsi Żarnowiec byli jej właściciele Państwo Stanisław i Jadwiga Biechońscy. W pierwszym roku funkcjonowania szkoły zapisało się 65 uczniów i w następnych latach liczba ta rosła. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem placówki był Stanisław Filar. Na początku działalności w szkole znajdowała się jedna sala, a po jej rozbudowie w 1904 roku powstała druga sala lekcyjna. Po modernizacji budynku w 1947 roku uruchomiono trzecią salę.

Oprócz podstawowych przedmiotów nauczania, takich jak język polski i rachunki z geometrią, prowadzono w niej zajęcia artystyczne oraz roboty ręczne, tj.: szycie, tkactwo, koszykarstwo i inne zaspokajające podstawowe potrzeby lokalnej społeczności. Szkoła jako placówka edukacyjna funkcjonowała do roku 1961 roku, kiedy to z inicjatywy jej ostatniego kierownika Stanisława Stelmacha wybudowana została obecna Szkoła Podstawowa w Żarnowcu, funkcjonująca do dziś. Szkoła Ludowa w Żarnowcu przechodziła różne koleje losu, zmieniała swoje funkcje, aż ze względów bezpieczeństwa w latach 90-tych została zamknięta.

W trosce o zabytkowy obiekt Wadze Gminy Jedlicze w 2010 roku pozyskały środki z Unii Europejskiej na rewaloryzację budynku. Obecnie na terenie Szkoły Ludowej znajduje się sala lekcyjna, w której można zobaczyć, jak ponad 100 lat temu wyglądały zajęcia szkolne i jakimi posługiwano się pomocami dydaktycznymi oraz kawiarenka, w której zwiedzający mogą napić się aromatycznej kawy lub herbaty i odpocząć.

Zapraszamy do zwiedzania.